Utbildning

Vi erbjuder anpassade utbildningar för individer och föreningar.
Skicka frågor eller förfrågan till…

Kontakta oss

Utbildningar

Den unge idrottaren

Att vara fysiskt aktiv är en stor fördel för hjärnan, kroppen och hälsan i stort. All rörelse räknas! I den här utbildningen blandar vi teori med praktik.

Intresseanmälan

Den unge elitidrottaren

Vi vill betona betydelsen av tillväxtspurten (när man växer som mest) hos barn och ungdomar som satsar på sin idrott på elitnivå. Rätt träning och rätt belastning minskar risken för skador. I den här utbildningen blandar vi teori med praktik.

Intresseanmälan

Rygghälsa

God rygghälsa börjar i ungdomen, men här finns det också möjlighet att förebygga besvär från sin rygg såväl i ungdomen som längre upp i tidig vuxenålder, medelålder och hos äldre. I den här utbildningen blandar vi teori med praktik!

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Flera val är möjligt.