Forskning

Hur kan vi diagnostisera smärta i ländryggen hos idrottande ungdomar och förkorta rehabiliteringstiden?

Low back pain in adolescent athletes, 2019, Claes-Göran Sundell

Ryggsmärta är vanligt förekommande bland ungdomar och en stor andel som söker hjälp med smärta i ländryggen visar sig ha en spondylos (stressfraktur). Dagens undersökningar är inte anpassade för att upptäcka denna typ av skador, vilket riskerar att leda till lång rehabiliteringstid och ökad risk för ett förvärrat tillstånd.

I avhandlingen “Low back pain in adolescent athletes” visade Claes-Göran att man kan upptäcka dessa skador genom att använda röntgen (MRI/CT)  i ett tidigt stadium, vilket kan leda till snabbare läkning. Det finns goda förutsättningar att läka frakturer med tre månaders vila från tung belastning på ländryggen, vilket gör att idrottaren kommer tillbaka till aktivitet snabbare. Dessutom visade det sig att flera differentialdiagnoser också kan upptäckas genom att använda denna metod.

Läs mer

Hur förenklar vi individualisering av träning och minskar risken för överbelastningsskador hos idrottande ungdomar?

Pågående forskningsprojekt

Projektet fokuserar på att förenkla beräkningen av skelettmognadsålder hos barn och ungdomar genom en kombination av en matematisk modell, visuell bedömning av könsmognad och ultraljudsskanning. Genom att undersöka 60 aktiva barn och ungdomar i åldern 10–16 år, syftar studien till att individualisera träningen och därigenom minska risken för överbelastningsskador.

Resultaten från tre steg av undersökningen kommer att analyseras för att bedöma metodens användbarhet och effekt på långsiktiga träningsrutiner. Hypotesen är att metoden kan bidra till en mer individanpassad träningsmiljö och minska skaderisken.

Läs mer