Bokning

Boka en tid?

Hos oss på Idromed kan du få hjälp med utredning, behandling och rehabilitering av besvär från nerv-, muskel- och skelettsystemet. Vi gör alltid en noggrann undersökning av dina besvär, för att förstå i dina problem. Vid behov tar vi hjälp av ultraljudsundersökning för att säkra bedömningen. Denna bedömning ligger sedan till grund för de åtgärder som vi föreslår.

Under v.28- 31 har vi stängt mottagningen, vilket betyder att möjligheten för mailsvar och nybesök minskar en kort period. Vi kontaktar dig så snart vi kan!

Bokningsformulär